Vážení klienti, príbuzní
ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli venovať 2% alebo (3%) dane z vašich príjmov za rok 2018 pre našu neziskovú organizáciu, ktorá je registrovaná Notárskou komorou ako prijímateľ.

Údaje o prijímateľovi


- IČO / SID 45739277
- Právna forma Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
- Obchodné meno (názov) Senior POHODA n.o.
- Sídlo - ulica Hlavná
- Súpisné / orientačné číslo 5200/112
- PSČ 90027
- Obec Bernolákovo

TLAČIVO
môžete vyplniť a vytlačiť priamo TU na stránke

UPOZORNENIE: pri online vyplňovaní je potrebné riadok 15 (IČO) zarovnávať sprava, t.z., že sa prvé štyri okienka vynechávajú vpísaním medzery. Ak Toto tlačivo neumožňuje urobiť online, je potrebné si formulár vytlačiť a vypísať IČO rukou. Napísať štyri nuly nie je správne vyplnené tlačivo a peniaze organizácia nedostane! Je to chyba tlačiva, nie systému.

Ako poukázať 2% z daní

Pracovali ste ako dobrovoľník? Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

do 31. marca 2019 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2019 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

UPOZORNENIE: pri online vyplňovaní je potrebné riadok 15 (IČO) zarovnávať sprava, t.z., že sa prvé štyri okienka vynechávajú vpísaním medzery. Ak Toto tlačivo neumožňuje urobiť online, je potrebné si formulár vytlačiť a vypísať IČO rukou. Napísať štyri nuly nie je správne vyplnené tlačivo a peniaze organizácia nedostane! Je to chyba tlačiva, nie systému.
Na úpravu vonkajšieho priestoru časti zariadenia a jeho zastrešenie v roku 2018
Prispeli aj finančné prostriedky získané práve z Vašich daní .