OCENENIE

dokument
15.5.2019

Vážení klienti, príbuzní
ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli venovať 2% alebo (3%) dane z vašich príjmov za rok 2018 pre našu neziskovú organizáciu, ktorá je registrovaná Notárskou komorou ako prijímateľ.


Na úpravu vonkajšieho priestoru časti zariadenia a jeho zastrešenie v roku 2018
Prispeli aj finančné prostriedky získané práve z Vašich daní .29.1.2018

CENNÍKY

v rozdelení podla umiestnenia klientov a spôsobu stravovania

cenníky platné od 1.2.2019 TUEkonomicky oprávnené náklady

sú zákonom taxatívne určené náklady poskytovateľa sociálnej služby na odborné, obslužné a ďalšie činnosti, ktoré sú obsahom danej sociálnej služby .

Zverejnenie Prepočtu našich oprávnených nákladov ... čítajte ďalej


12.12.2018

ĎAKUJEME


SZŠ v Senci, ZŠ v Senci a MŠ v Bernolákove
za krásne pohľadnice k Vianociam pre klientov zariadenia Senior POHODA.
Bola to veľká radosť a tiekli aj slzičky.
Ďakujeme.

12.12.2018

Oddychové miesto pre seniorov


S podporou obce Bernolákovo bolo na južnej strane zariadenia Senior POHODA n.o. vybudované oddychové miesto pre seniorov. 3.etapa projektu Ďakujeme.

Oddychove miesto

dokument