Doplnkové služby a osobitná starostlivosť
Doplnkové služby: manikúra, pedikúra, holenie, služby kaderníčky, kozmetičky, maséra, sprevádzanie klienta pri vybavovaní osobných záležitostí, donáška nákupov, a ďalšie osobitné služby podľa požiadaviek klienta.
Pri práci s klientmi: uplatňujeme prvky pracovnej terapie, muzikoterapie (terapia hudbou), biblioterapie (liečba prostredníctvom kníh), pohybovej terapie, arteterapie (terapia umením), kanisterapie (liečenie pomocou špeciálne vycvičeného psíka), animoterapie ( liečba pomocou zvierat- malé zvieratká), divadlo ako skupinovú terapia, pamäťové tréningy, samoobslužné tréningy, orientačné tréningy, komunikačné techniky a ďalšie aktivity podľa požiadaviek našich klientov.

Aby naši klienti prežívali dôstojnú a peknú starobu je potrebné vzbudiť v nich pocit užitočnosti, šťastia a lásky.
Samozrejmosťou je preto profesionálny a ochotný personál zapálený pre svoju prácu, ktorú cítia ako svoje poslanie.