Zdravotná starostlivosť
Zdravotnícke služby: zabezpečujeme prostredníctvom zmluvného praktického lekára, ktorý raz týždenne prichádza do zariadenia na vyšetrenie klientov.
Pri zabezpečovaní zdravotníckych služieb rešpektujeme slobodný výber lekára našich klientov.
Ak sú nutné odborné vyšetrenia klientov tieto zabezpečujeme ich prevozom sanitkou do príslušných zdravotníckych zariadení, v prípade zhoršenia zdravotného stavu zorganizujeme okamžitú hospitalizáciu na príslušnom nemocničnom oddelení.
Zdravotné sestričky slúžia 12 hodín denne, pričom zabezpečujeme 24 hodinovú službu.
Podávanie liekov si organizujeme samostatne, samozrejme podľa lekárskych odporúčaní.
Dodávky liekov a zdravotníckeho materiálu po dohode s klientom zabezpečujeme priamo do zariadenia.