Služby a starostlivosť.
Našim klientom poskytujeme:

- pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

- sociálne poradenstvo,

- sociálna rehabilitácia,

- ubytovanie,

- stravovanie,

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

- zabezpečujeme zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť u jednotlivých odborníkov (lekárov, špecialistov) podľa odporučenia ošetrujúceho lekára,

- a ďalšie doplnkové služby podľa požiadaviek klienta.

V zariadení bude poskytovaná 24 hodinová sociálna starostlivosť a profesionálna opatera, ktorá splní potreby aj tým najnáročnejším klientom.

UBYTOVANIE

STRAVOVANIE

ZDRAVOTNÁ

STAROSTLIVOSŤ