OCENENIE

dokument


Organizácia Senior POHODA n.o. je zriadená na poskytovanie sociálnej služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek v novo postavenom, čiastočne štvorpodlažnom, murovanom objekte v Bernolákove na Hlavnej ul. č. 112.

Do objektu je vybudovaný bezbariérový vstup z verejného komunikačného priestoru. Celý objekt je vybudovaný ako bezbariérový, tak z vonka ako aj vo vnútri budovy, čo umožňuje bezproblémový pohyb ľudí na vozíčku, prípadne ináč pohybovo handicapovaných a v neposlednom rade aj úplne bezproblémovú starostlivosť o klientov po opatrovateľskej stránke. Jednotlivé izby sú zariadené novým nábytkom, pričom ale si klienti môžu doniesť „kus domova“ v podobe kresla či poličky a podobne pre spríjemnenie pobytu u nás, vybavené vlastnou kúpeľňou. Klienti majú možnosť bývať sami, prípadne dvaja alebo traja v jednej izbe, pričom im radi vyjdeme v ústrety.

Vertikálna komunikácia v objekte je riešená schodiskom resp. osobným výťahom.

Pred objektom je riešené odkanalizované parkovisko.

V rámci sociálnych služieb poskytujeme sociálnu pomoc v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách cieľom ktorej je zmierniť, alebo aktívnou účasťou občanov zabezpečiť základné životné podmienky v prirodzenom prostredí, zabraňovať prehlbovaniu alebo opakovaniu porúch psychického, fyzického alebo sociálneho vývinu, resp. riešiť sociálnu núdzu s ťažkým zdravotným postihnutím kompenzáciou dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Teším sa na spoluprácu s Vami.Na akékoľvek ďalšie Vaše otázky či pripomienky Vám bližšie informácie podajú:


Riaditeľ
resp.
Sociálna pracovníčka
Klaudia Vargová

Bc. Michala Sopková
Email: riaditel@seniorpohoda.sk

Email: socialne@seniorpohoda.sk
Tel.: 0903 / 258 854

Tel.: 0905 / 486 354