Zariadenie a jeho personál sa snaží vytvárať pre obyvateľov rodinnú atmosféru, čo je predpokladom rýchlej sociálnej adaptácie nových klientov a zároveň spríjemnenie procesu starnutia klientov v zariadení.

Je samozrejmosťou kedykoľvek umožniť návštevy príbuzných klientov, prípadne ich telefonicky oboznamovať so životom klienta v zariadení.
Celé prostredie bude skrášlené nielen aktuálnou výzdobou ročného obdobia a sviatkov, ale aj faunou (vtáctvo) a flórou.
Je snahou a záujmom zabezpečovať individuálne požiadavky klientov, samozrejme v rámci možností.
Taktiež sú akceptované individuálne návyky, pokiaľ neobmedzujú ostatných klientov.
Zariadenie je otvorené a dobrovoľné, klient môže kedykoľvek prísť a odísť.

OBJEKT

PRIESTORY

VYBAVENIE